9,4
419 beoordelingen
Terug naar overzicht
Rekeningrijden

Rekeningrijden

Hoe gaat dat in zijn werk?

Vanaf 2030 gaat de wegenbelasting op de schop en betalen autobezitters niet meer voor het bezitten van een auto, maar voor het aantal kilometers dat zij met hun auto rijden. Het zogenoemde 'rekeningrijden', ook wel 'Betalen naar gebruik' oftewel BnG.
Op dit moment betaalt een automobilist die veel kilometers maakt evenveel belasting als een automobilist die nauwelijks rijdt.

De voordelen van het rekeningrijden:

Vermindert aantal files, -beter voor milieu, -daarnaast gaan we ervanuit dat als je betaalt voor het rekeningrijden er betere en nieuwere wegen komen

Het is met zo’n systeem van groot belang dat het aantal gereden kilometers op een betrouwbare manier worden geregistreerd. En dat is lastig, want fraude ligt op de loer, dus wordt er gekeken naar technische oplossingen om dat te minimaliseren. Om inzicht te krijgen in geschikte  systemen voor deze registratie, heeft het kabinet uitgebreid onderzoek laten doen.

Het tarief wat je gaat betalen hangt van verschillende zaken:

3 opties voor registratie momenteel in overweging: 

 1. Gebruiken van de huidige kilometer teller
  Voortbouwen op meetsystemen welke reeds bestaan en registratie daarvan eventueel met extra registratiemomenten.
  Bijv. tijdens de APK-keuring / onderhoudsbeurt , wordt er gekeken naar de kilometer stand.
  Maar, nieuwe auto's worden daarvoor niet voldoende gecontroleerd, daar zij pas na een paar jaar voor APK worden opgeroepen. Auto's die zijn verbonden (connected) kunnen via internet de standen doorgeven en er kunnen extra controles langs de wegen worden ingevoerd.
 2. Een apparaat in de auto voor registratie van de kilometerstand, zonder GPS
  Deze is aangesloten op de tellerstand met aparte opslag van deze gegevens. Ook hier zitten veel nadelen aan, zo werkend werkt het systeem in dit 'kasjte' bij verschillende auto's niet tijdens het rijden en bij oudere auto's werkt dit systeem überhaupt niet.
 3. Een apparaat in de auto  voor registratie kilometerstand met GPS
  Dit apparaat meet zelfstandig op basis van satellieten de gereden kilometers en registreert deze.
  Kanttekening: je locatie wordt dan gedeeld met de overheid

Privacy kilometer registratie?

Eén van de uitgangspunten van het kabinet voor het registratiesysteem is dat uitsluitend data wordt vastgelegd die nodig is om belasting te kunnen heffen.
Voor het heffen van de belasting hoeft daarom alleen te worden geregistreerd hoeveel kilometers een auto jaarlijks rijdt.
Het maakt daarbij niet uit waar en wanneer deze kilometers zijn gereden. Er worden geen kilometers geregistreerd als de auto stilstaat op de ferry of autotrein.
Andere uitgangspunten vanuit het kabinet zijn dat het systeem eenvoudig moet zijn en uiterlijk in 2030 kan worden ingevoerd.

Fraude rekeningrijden 

De beste methode volgens onderzoeksbureau Decisio is een 'kastje' met of zonder GPS, deze zullen dan wel zo geupgrade moeten worden dat ze privacy proof zijn.
Daarnaast adviseren zij om extra controles uit te voeren langs de weg of de 'kastjes' goed functioneren. Ook zal er rekening gehouden kunnen worden met afwijkingen in de kilometerteller, aangezien deze niet geijkt is zal er altijd een verschil zijn. dit is afhankelijk van automerk, bandenspanning, bandenslijtage etc.

'Een van de grote uitdagen zal dan ook zijn om per 1 januari 2023 alle voertuigen verplicht te voorzien van een goedwerkend en frauduleus  meetsysteem.'

Voor wie geldt in 2030 het rekeningrijden

Rekeningrijden geldt in eerste instantie alleen voor personenauto's en bestelbussen, voorlopig dus nog niet voor brommers, scooters etc.

Wat gebeurt er met elektrisch rijden?

Ook elektrische auto's worden volgens de overheidsplannen belast. Maar daar zie je wel een tweestrijd. Een van de redenen om het nu in te willen voeren is het wegvallen van brandstofaccijnzen, dus elektrische auto's moeten dan ook worden belast. Maar, elektrisch rijden moet ook gestimuleerd worden. Er is dan ook nog een hoop in discussie.

Rijksoverheid: Planning hervorming autobelasting

Afbeelding : evening_tao op Freepik
Bron: Rijksoverheid ​​​​​​